Tuborgfondet.

Vores film for Tuborgfondet formidler fondens aktiviteter. Produktionerne sætter altid mennesket og det mellemmenneskelige i centrum. Tuborgfondet støtter ildsjæle og hjælper med at bygge bro mellem mennesker, organisationer og offentligheden – til glæde for hele samfundet.

thumbnail video thumbnail video
thumbnail video thumbnail video